اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

آتنا محمدیان
آتنا محمدیان رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : تربت حیدریه رتبه : رتبه برتر در منطقه
آیلین قندری
آیلین قندری رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : تربت حیدریه رتبه : رتبه برتر در منطقه
ساجده دست خوش
ساجده دست خوش رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : تربت حیدریه رتبه : رتبه برتر در منطقه
شیدا نوروزی
شیدا نوروزی رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : رتبه برتر در منطقه
کیانا پوررجب
کیانا پوررجب رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : رتبه برتر در منطقه
مبینا شبانی
مبینا شبانی رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : رتبه برتر در منطقه

نشریه

موضوع نشريه
تاثیر خواب بر یادگیری دانلود
تاثیر کم خونی ، فقر آهن بر یادگیری دانش آموزان دانلود
مشاهـده بیشـــتر

نمونه سوالات

موضوع دانلود
سوالات امتحان جغرافیا _ یازدهم انسانی _نوبت دوم( خرداد ماه) دانلود
سوالات امتحان زیست _ دهم تجربی _نوبت دوم( خرداد ماه) دانلود
سوالات امتحان عربی _ دهم انسانی _نوبت دوم( خرداد ماه) دانلود
سوالات امتحان فیزیک پایه دهم _ رشته ریاضی _نوبت دوم( خرداد ماه) دانلود
آزمون گزینه دو دانلود
آزمون گزینه دو دانلود
پاسخ آزمون تشریحی گزینه دو دانلود
آزمون گزینه دو دانلود
سوالات امتحان منطق _ دهم انسانی _ دی ماه 1401 دانلود
سوالات امتحان اقتصاد _ دهم انسانی _ دی ماه 1401 دانلود
سوالات امتحان تاریخ معاصر _ یازدهم تجربی _ دی ماه 1401 دانلود
سوالات امتحان جامعه شناسی _ دوازدهم انسانی _ دی ماه 1401 دانلود
مشاهـده بیشـــتر