معرفی پرسنل

 • هلیا جراحی زاده

  هلیا جراحی زاده

  کارشناسی زبان مربی پرورشی
 • ساجده سالارزاده

  ساجده سالارزاده

  کارشناسی روانشناسی معاون فناوری
 • زهرا مردانپور

  زهرا مردانپور

  کارشناسی تربیت بدنی دبیر-معاون پرورشی
 • صدیقه افشاری

  صدیقه افشاری

  کارشناسی ادبیات مدیر
 • نیلوفر فضلعلی

  نیلوفر فضلعلی

  کارشناسی ارشد جغرافیا معاون آموزشی
 • ویدا نورالهیان

  ویدا نورالهیان

  کارشناسی ریاضی معاون انضباطی-دبیر ریاضی
 • طیبه مرادی

  طیبه مرادی

  دیپلم تجربی معاون مالی-دبیر آمادگی دفاعی
 • معصومه اسحاق زاده

  معصومه اسحاق زاده

  ابتدایی خدمتگذار
 • رضا هادی نیا

  رضا هادی نیا

  فوق دیپلم حقوق معاون اجرایی