یادواره کلاسی در پایه دهم برگزار گردید

در مورخ 21 فروردین ماه 1401 روز یک شنبه دانش آموزان پایه دهم انسانی یادواره کلاسی با موضوع مدافع حرم برگزار نمودند و به بررسی زندگی شهدا ، اخلاق ، عمل و یاد شهدا در زندگی انسان پرداختند.

در این یادواره تمام دانش آموزان کلاس در تزئین محیط اجرای یادواره همکاری نمودند ،در این جلسه هر کدام از دانش آموزان بخشی از زندگینامه شهدای مدافع حرم را مطرح کردند .این برنامه باعث تدبیر بر زندگی شهدا و الگو گرفتن از این بزرگواران در زندگی شخصی خودشان شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20