گرامیداشت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

سلام سردار دلها
سلام بر روح بلند و کبریایی ات
سلام بر عزم آسمانی و بی فرودت
سلام بر عقیق پیشانیت
سلام، پیکر ارباً اربا
سلام بر دست عباس
سلام بر جسم صد پاره حسین
سلام…

در روز یکشنبه مورخ 18 دی ماه 1401 به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ، به کمک واحد پرورشی آموزشگاه ، سرکار خانم مردانپور بنری در سر در  آموزشگاه اختصاص داده شده و ایستگاه صلواتی برای دانش آموزان بر پا شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20