پذیرایی به مناسبت رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)و هفته سلامت

در مورخ 30 مهر ماه 98 روز سه شنبه سرکار خانم ملکیان مربی بهداشت آموزشگاه مطالب آموزند در مورد غذای سالم را جهت اطلاع دانش آموزان عزیز در سالن آموزشگاه نصب نمودند و مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری تدارکات لازم جهت تهیه غذای سالم و ارائه به دانش آموزان عزیز به مناسبت این روز و رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) را تهیه دیدند.

سپس تمامی دانش آموزان عزیز در تمامی پایه ها و رشته ها به همراه دبیران محترمشان به پارک بانوان برده شده و طی تدارک انجام شده توسط همکاران محترم کادر آموزشگاه به مناسبت رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و هفته سلامت بانوان با میان وعده سالم از تمامی عزیزان پذیرایی به عمل آورد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20