هفته کتاب خوانی

آن نقطه خاموشی در حرف نمی‌گنجد

بر طاق فراموشی بگذار کتاب اول

“صائب تبریزی”

در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ دبیر محترم ادبیات آموزشگاه سرکار خانم دکتر وفایی نیا ضمن تبریک هفته کتاب و کتاب خوانی به معرفی کتابهای آموزنده به دانش آموزان و تشویق این عزیزان به مطالعه  کتب غیر درسی علاوه بر مطالعه کتابهای درسی مفید پرداختند و چند کتاب مفید به دانش آموزان عزیز معرفی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20