نصب روز شماره هفته بسیج

جنگ، کار پیچیده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. مدیریت جنگ و فرماندهی جنگ، کار بسیار سنگین و پیچیده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. این کار را جوانهای نورس ما در بسیاری از بخشها انجام می دادند. این تدبیر، این حکمت، چیز بسیار شگفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آوری است؛ مظهر شکوفائی استعدادها و ظرفیتهاست. چقدر جوانهای کم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سال رفتند در جبهه و توانستند در آنجا کارهای بزرگ از خودشان نشان بدهند. بعضی شهید شدند، بعضی هم جزو سرمایه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انقلاب بودند، بعدها کشور از اینها استفاده کرد. حقیقتاً این جوری بود که سپاه پاسداران یکی از مراکز صدور نیرو به همه جای کشور شده در طول این بیست و هفت هشت سال؛ به خاطر اینکه جنگ توانست از یک مجموعه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جوان، مجموعه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از عناصر کارآمد و بااستعداد درست کند و تحویل بدهد؛ چون استعدادها در اینها شکوفا شد.

در مورخ 1 مهر ماه 99 روز سه شنبه معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی راس ساعت 9 سالن آموزشگاه را جهت هفته دفاع مقدس آماده سازی نمودند و روز شمار این هفته را نیز در تابلوی پرورشی سالن آموزشگاه نصب و محیط آموزشگاه و دفتر را به این مناسبت آذین نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20