محیط آموزشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی آذین گردید

در مورخ 12 دی ماه 1400 روز یک شنبه به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی محیط آموزشگاه توسط معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور و همکاری جمعی از دانش آموزان فعال بسیجی سیاهپوش گردید و همچنین به این مناسبت دانش آموزان عکس پروفایلشان را به عکس سردار آذین نمودند و در فضای مجازی هم پیام تسلیت گذاشته توسط معاون محترم پرورشی آموزشگاه ارسال گردید .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20