فضا سازی آموزشگاه به مناسبت نزدیکی به عید نوروز

در مورخ 21 اسفند ماه 97 روز سه شنبه به مناسبت نزدیکی سال جدید معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر با همکاری مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی تابلوی پرورشی آموزشگاه را با اشعاری به این مناسبت آذین نمودند.

و به این مناسبت مسابقه سفره هفت سین ویژه عید را برای دانش آموزان پایه دهم برگزار نمودند و با همکاری دانش آموزان پایه دهم انسانی سفره هفت سین در دفتر آموزشگاه چیده و به دفتر حال و هوای بهاری بخشید.

سرکار خانم میرزایی دبیر محترم کار آفرینی آموزشگاه با همکاری معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم امامی فر مسابقه سبزه ویژه عید را برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم تجربی و انسانی برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20