شرکت در مسابقات والیبال و کسب افتخار

در مورخ 10 آذر ماه 98 روز دوشنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری به همراه معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم سرکار خانم امامی فر دانش آموزان عزیز شرکت کننده در مسابقات والیبال را بدرقه و برای این عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند و در پایان از زیر قرآن این عزیزان را رد نمودند و دانش آموزان عزیز پایه دهم تجربی به سرپرستی معاون آموزشی جهت تشویق این عزیزان اعزام گردیدند.

این عزیزان مورخ 11 آذر ماه 98 روز دوشنبه دانش آموزان پر تلاش تیم والیبال آموزشگاه به سرپرستی مربی محترم تربیت بدنی سرکار خانم سلطانی در مسابقه تیم های والیبال که در سالن شهید جلالی برگزار گردید شرکت و با تیم دبیرستان شاهد مسابقه دادند که دو بر یک در این مسابقه برنده شدند.

در مورخ 18 آذر ماه 98 روز دوشنبه تیم والیبال دوره متوسطه دوم دخترانه – تربت حیدریه به سرپرستی سرکار خانم سلطانزاده مربی محترم تربیت بدنی جهت شرکت در مسابقه سالن شهید جلیلی شرکت و با تیم آموزشگاه فرزانگان مسابقه دادند و بار دیگر برای خود و آموزشگاه افتخار آفریدند.

در مورخ 23 آذر ماه 98 روز شنبه تیم والیبال آموزشگاه به سرپرستی سرکار خانم سلطانزاده مربی محترم تربیت بدنی جهت شرکت در مسابقه فینال که در سالن شهید جلیلی برگزار می گردید شرکت و با تیم آموزشگاه شاهد مسابقه و بار دیگر نیز برای خود و آموزشگاه خود افتخار آفریدند. و پس از آن در مراسم اختتامیه که در سالن شهید جلیلی که با حضور مسئولین محترم برگزار می گردید شرکت نمودند و در مراسم اختتامیه به پاس تقدیر از این عزیزان پر تلاش مدالهای افتخار و تندیس مسابقه تقدیم به دانش آموزان عزیز و مربی محترم تربیت بدنی آموزشگاه سرکار خانم سلطانی گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20