شرکت در مسابقات آزمایشگاهی و اعلام نتایج

در مورخ 9 اسفند ماه 97 روز پنج شنبه راس ساعت 6:30 دانش آموزان عزیز منتخب پایه دهم خانمها محیب, غضنفری,ابراهیمیان و قائنی و یازدهم تجربی خانمها غفوری نیا,نجیب, بدیعیان راه یافته به مسابقات آزمایشگاه بین مدارس امام حسین(علیه السلام) در آموزشگاه حضور و به سرپرستی سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه جهت شرکت در مسابقات آزمایشگاهی اعزام گردیدند و در آزمایشگاه مرکزی مدارس امام حسین(علیه السلام) سناباد حضور به عمل آوردند.

در مورخ 11 اسفند ماه 97 نتایج این مسابقات اعلام گردید و تیم پایه دهم خانمها محیب, غضنفری,ابراهیمیان و قائنی این آموزشگاه مقام دوم و تیم پایه یازدهم خانمها غفوری نیا,نجیب, بدیعیان مقام سوم را کسب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20