شرکت در راهپیمایی 13 آبان و پذیرایی از دانش آموزان عزیز به این مناسبت

در مورخ 13 آبان ماه 97 روز یک شنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار افشاری جهت تبریک به دانش آموزان عزیز به مناسب روز دانش آموز برای هر کلاس درس کیکی تزیین شده با نام دانش آموز را با همکاری معاونین محترم آموزشی و پرورشی سرکار خانم فضلعلی و سرکار خانم امامی فر هدیه نمودند و در خصوص این روز برای دانش آموزان عزیز سخنرانی نمودند.

سپس راس ساعت 9 مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری با همکاری دبیران محترم و همکاران محترم کادر دانش آموزان عزیز را جهت شرکت در راهپیمایی با شکوه 13 آبان به میدان مرکزی شهر بردند و دانش آموزان با شرکت پر شور خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20