شرکت در جلسه مدیران ، معاونین آموزشی ، معاونینم پرورشی

در مورخ 14 بهمن ماه 99 روز سه شنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری به همراه معاون آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی در جلسه ای که در نمازخانه دبستان دخترانه امام حسین(علیه السلام) شرکت نمودند در ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی از قران آغاز گردید سپس جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه با عرض خیر مقدم به حضار در خصوص موارد ذیل سخنرانی نمودند:

1- دستاورد های انقلاب

2- انتظارات از مدارس

3- بررسی فعالیتهای مدارس در نیم سال اول

4- بررسی آزمونها هماهنگ

5-بررسی نقاط ضعف و قدرت آموزشگاه ها

و در انتها این جلسه با پذیرایی به پایان رسید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20