شرکت در جلسه دفاع حضوری ویژه چهارمین جشنواره علمی و پژوهشی تا ثریا

در مورخ 27 فروردین ماه 98 روز سه شنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی با همراه دانش آموزان عزیز راه یافته به مرحله استانی جشنواره عملی پژوهشی تا ثریا خانمها خرمشاهی , قاینی , خوش خرام , حاتمی راس ساعت 16 جهت هماهنگی و آمادگی شرکت در مرحله استانی که در مورخ 29 فروردین ماه برگزار می گردد در آموزشگاه حضور به عمل آوردند.

در مورخ 29 فروردین ماه 98 روز پنج شنبه دانش آموزان عزیز زهرا خرمشاهی و فرخنده حاتمی به سرپرستی سرکار خانم واحدی و مربی راهنما سرکار خانم مرادی جهت شرکت در جلسه دفاع حضوری ویژه چهارمین جشنواره علمی و پژوهشی تا ثریا به مشهد مقدس رفته و در جلسه دفاعیه خود که در سالن اجتماعات دبیرستان دخترانه دوره اول مشهد به داوری جناب آقای دکتر صادقی برگزار گردید شرکت نمودند و به دفاع از پژوهش خود با موضوع بررسی علل و عوامل قانون گریزی مردم در ایران پرداختند و پس از آن دانش آموزان عزیز مریم امیریان و عاطفه خوش خرام به دفاع از پژوهش خود با موضوع بررسی دلایل مصرف گرایی و فخر فروشی حاصل از آن در ایرانیان پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20