شرکت دانش آموزان در اردوی راهیان نور

مگو دگر بهانه برای گرفتن نیست
دلت برای شهیدان مگر نمی گیرد …
طلائیه، تو طلای ناب داری ..
به زیر خاک خود، مهتاب داری..
طلائیه، ای نگین خفته در خون..
تویی منزلگه مردان مجنون..

در روز دوشنبه مورخ 2 بهمن ماه 1402 حضور جمعی از دانش آموزان عزیز در اردوی راهیان نور و همچنین بازديد دانش آموزان از منطقه شوش (عملیات فتح المبین)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20