شروع سال تحصیلی ویژه پایه دوازدهم

از مورخ 9 شهریور ماه 1400 روز سه شنبه با هماهنگی های انجام شده توسط معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان با دبیران محترم و دانش آموزان پایه دوازدهم به دلیل حساسیت ویژه این پایه و آماده سازی برای کنکور 1401 کلاس های درس به صورت مجازی با درس های ریاضی ( دبیران محترم خانمها صابری، سالاری) و شیمی (دبیر محترم سرکار خانم پیروزی ) بهترین دبیران سطح شهرستان آغاز گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20