روز معلم توسط مسئول محترم گزینه دو تبریک گفته شد

در مورخ 18 اردیبهشت ماه 1401 روز یک شنبه جناب آقای سلیمانی مسئول محترم گزینه دو تربت حیدریه راس ساعت 11 به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و با اهدای جعبه شیرینی به مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری روز معلم را به همه همکاران محترم تبریک عرض نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20