رتبه برتر کنکور برای دانش آموزان سخنرانی نمودند

در مورخ 20 دی ماه 1400 روز دو شنبه با توجه به معرفی نخبگان و الگوهای موفق در حوزه درسی به خاطر قابل لمس بودن برای دانش آموزان عزیز دبیر محترم جامعه سر کار خانم خرم دل از دانش آموز برتر کنکور انسانی با رتبه 62 خانم مهلا کرمانی دعوت به عمل آوردند تا جهت سخنرانی برای دانش آموزان به آموزشگاه تشریف آوردند .

در مورخ 21 دی ماه 1400 روز سه شنبه ایشان راس ساعت 9 به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی در خصوص نحوه درست درس خواندن دانش آموزان و شرکت در آزمون های گزینه صحبت نمودند و در آخر جلسه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشار جهت یاد بود به این عزیز هدیه ای اهدا و از حضور ایشان قدردانی نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 18/20