راه اندازی و آموزش نرم افزار جدید حسابداری

در مورخ 20 آذر ماه 98 روز چهارشنبه معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی به همراه مسئول محترم حسابداری آموزشگاه سرکار خانم واحدی در جلسه معرفی نرم افزار جدید حسابداری که در موسسه امام حسین(علیه السلام) که با حضور مهندسین محترم جناب آقای عاصف نیا ,جناب آقای شعبانی و جناب آقای صاحلی برگزار می گردید شرکت نمودند و آموزشهای لازم برای استفاده از نرم افزار جدید حسابداری را پرسیدند.

سپس جناب آقای هاشم زاده مسئول محترم حسابداری موسسه امام حسین(علیه السلام) جهت بررسی و راه اندازی نرم افزار جدید حسابداری به آموزشگاه تشریف آوردند و با همکاری سرکار خانم واحدی مسئول محترم حسابداری آموزشگاه به بررسی مشکلات آن پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20