در کار گروهی با موضوع سند تحول بنیادین سرکار خانم مردان پور شرکت نمودند

در مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ روز دوشنبه با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری :(که ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم ) جلسه ای متشکل از معاونین پرورشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید و سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی آموزشگاه در این جلسه شرکت نمودند ، که طی این جلسه با مطالعه گروهی در مورد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با موضوع ساختار به بحث و گفتگو پرداختند و در این جلسه استاد ارجمند جناب آقای الهیاری بازدید به عمل آوردند و در این باره توضیحاتی عرض نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20