دانش آموزان بسیجی در اردوی مرمت مدارس نیازمند شرکت نمودند

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) در حدیثی می فرمایند:

اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ ما یُعَجَّلُ.

خداوند کار خیرى را که به آن شتاب شود، دوست دارد.

در مورخ 24 مرداد ماه 1401 روز دوشنبه نماینده بسیج دانش آموزی آموزشگاه دانش آموز کوشا نادیا ناصری به همراه تعدادی از دانش آموزان فعال بسیجی آموزشگاه در اردوی جهادی رنگ آمیزی و مرمت مدارس نیازمند با شور و اشتیاق فراوان جهت انجام کار خدا پسندانه شرکت نمودند و این اردوی تا 8 شهریور ماه به طول انجامید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20