جمع آوری نمرات میان ترم و چاپ کارنامه

در بازه یک هفته ای از مورخ 18 لغایت 23 آبان ماه 98 سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی نمرات میان ترم جهت تهیه کارنامه آبان ماه برای ارائه به اولیاء محترم در جلسه ارتباط اولیاء و مربیان از دبیران محترم جمع آوری گردید تا اولیاء محترم از وضعیت فرزند خود آگاه و جهت برطرف کردن نقاط ضعف با مشاور و دبیران محترم همکاری نمایند.

سپس در مورخ 30 آبان ماه 98 روز پنج شنبه کارنامه های میان ترم آبان ماه توسط معاون محترم اجرایی جهت آگاهی اولیای محترم در جلسه اولیای و دبیران محترم آماده گردید تا در این جلسه با ارتباط نزدیک اولیاء و مربیان , اولیایی گرامی با نقاط قوت و ضعف فرزند خود آشنا و با کمک دبیر محترم در رفع نقاط ضعف تلاش نمایند.

در مورخ 1آذر ماه 98 روز شنبه کارنامه میان ترم آبان ماه توسط معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم سرکار خانم امامی فر بررسی نمودند تا در جلسه اولیاء و دبیران روز دوشنبه به بیان راهکارهای مناسب جهت موفقیت روز افزون دانش آموزان عزیز به اولیاء و دبیران محترمشان بپردازند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20