جلسه معاونین پرورشی برگزار گردید

در مورخ 30 فروردین ماه 1401 روز سه شنبه معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور در جلسه معاونین پرورشی که در سالن همایشهای تالار فرهنگیان برگزار گردیده بود شرکت نمودند .

این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید و با سخنرانی مسئولین محترم اداره آقایان مظلوم و صالحی ادامه یافت که در خصوص تعامل معاونین محترم پرورشی با دانش آموزان و خانواده ها ،استفاده دانش آموزان عزیز از کانون فرهنگی و آموزشی در تابستان ، برگزاری نماز جماعت و حضور حداکثری همکاران و دانش آموزان گفتگو  نمودند و در انتها با سخنرانی مسئول محترم سپاه در خصوص جنگ نرم و پیشگیری از آن صحبت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20