جلسه معاونین مالی مدارس در خصوص ثبت نام برگزار گردید

در مورخ 1 تیر ماه 1401 روز چهارشنبه معاون محترم مالی آموزشگاه سرکار خانم مرادی در جلسه ای که در خصوص فرایند ثبت نام در سالن اجتماعات دانشگاه دولتی تربت حیدریه برگزار گردید شرکت نمودند در این جلسه ابتدا مسئول محترم ثبت نام و شکایات به موارد ذیل اشاره نمودند:

1- رئیس ستاد در آموزش و پرورش رئیس اداره می باشد و در مدارس رئیس ستاد ثبت نام مدیر مدرسه می باشد
2- طبق مجوز ثبت نام کنند
3- ثبت ارزشیابی دانش آموز در سامانه سیدا منوط به ثبت نام در آن مدرسه می باشد
4-حتما آگاهی از سلامتی دانش آموز داشته باشیم و فرم رو حتما باید اثر انگشت والدین باشد
5- ثبت نام پایه تحصیلی حتما بر اساس هدایت تحصیلی باشد
6- اگر دانش آموزی خوابگاهی هست حتما در سامانه مشخص شود
7- برای دریافت هزینه حتما شماره کارت داده شود به خانواده ها
8- برای ثبت نام حتما یکی از والدین باشند
……

و سپس کارشناس حقوقی جناب آقای عباسی در خصوص موارد ذیل سخنرانی نمودند:

1- جوانب ایمنی رو در مدارس کاملا اجرا گردد و خدمت گذار کاملا توجیه باشد
….

در انتها آقای سیدان در مورد فناوری ثبت نام سال جدید سخنرانی نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20