جلسه معارفه و برنامه ریزی جشنواره تا ثریا برگزار گردید

در مورخ ۲۳ آذر ماه 1400 روز سه شنبه جلسه ای با صلوات بر محمد و آل محمد در دفتر آموزشگاه صورت گرفت . در این جلسه که با حضور مدیر محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و دبیر محترم معارف سرکار خانم سالار زاده،دبیر محترم فلسفه سرکار خانم طباطبایی و دبیر محترم فیزیک سرکار خانم خالق پناه که اعلام آمادگی جهت همکاری با جشنواره تا ثریا  نمودند در دفتر آموزشگاه برگزار گردید و در این جلسه در خصوص محور های جشنواره و کار با دانش آموزان به گفتگو پرداختند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20