جلسه معارفه اعضای شورای دانش آموزی برگزار گردید

در مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ روز چهارشنبه سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی آموزشگاه جلسه ای در نماز خانه با حضور منتخبین شورای دانش آموزی ، دانش آموزان عزیز خانمها فاطمه خسروی ، نادیا ناصری ، سارا حسینی ، ام البنین زیرک ،ریحانه ایمانی مقدم ، ملیکا حسینی برگزار گردید .طی این جلسه خانم ها فاطمه خسروی ،نادیا ناصری و سارا حسینی به ترتیب به عنوان رئیس شورا ، نائب رئیس و منشی شورا معرفی شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20