جلسه مشاوره در در خصوص امتحانات نوبت اول برگزار گردید

در مورخ 28 آذر ماه 1400 روز یک شنبه مشاور محترم آموزشگاه با سرکار خانم بزمی راس ساعت 10 با دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تمامی رشته ها در خصوص مطالعه امتحانات نوبت اول و اهمیت امتحانات جلسه ای برگزار نمودند و پس از آن در ساعت 3:30 همان روز در جلسه اولیاء و مربیان به اولیاء محترم جهت اهمیت امتحانات نوبت اول تاکید و همچنین در خصوص نحوه مطالعه درست توضیحات لازم را ارائه نمودند و پس از آن اولیاء گرامی سوالات خود را از ایشان پرسیده و راهنمایی های لازم را دریافت نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20