جلسه مالی برگزار گردید

در مورخ 22 فروردین ماه 1401 روز دوشنبه جناب آقای هاشم زاده مسئول محترم مالی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) راس ساعت 10:45 به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با معاون محترم مالی آموزشگاه سرکار خانم مرادی در خصوص مقدار تسویه حساب های مالی دانش آموزان و ثبت شده ها در نرم افزار مالی تا کنون گفتگو نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20