جلسه در مدرسه با مسئولین موسسه

در مورخ 19 مهر ماه 99 روز شنبه راس ساعت 10 جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به همراه معاون محترم آموزشی و پرورشی سرکار خانم تربتی نیا به آموزشگاه تشریف آوردند و در جلسه ای که با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای در خصوص تجهیز کردن آموزشگاه به امکانات اینترنت رادیویی و تجهیز تک تک کلاسها گفتگو نمودند تا دانش آموزان عزیز با کمترین استرس و بهترین امکانات در کلاسهای مجازی شرکت نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20