جلسه در خصوص امتحانات نهایی برگزار گردید

در مورخ 20 آذر ماه 98 روز چهارشنبه کارشناس محترم متوسطه جناب آقای محمودی به آموزشگاه تشریف آوردند و با سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه در خصوص بودجه بندی نوبت اول , محیط و امکانات آموزشی به گفتگو پرداختند و در پایان از زحمات ایشان قدردانی نمودند.

سپس جناب آقای محمودی با دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی و انسانی در نماز خانه آموزشگاه جلسه ای در خصوص امتحانات نهایی و نحوه برگزاری این امتحانات برگزار و به اهمیت نمرات و معدل امتحانات نهایی در کنکور تاکید نمودند و در پایان دانش آموزان عزیز سوالات خود را از ایشان پرسیدند و از پاسخ های ایشان کمال استفاده را نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20