جلسه در خصوص آزمون گزینه دو برگزار گردید

جلسه گزینه دو در مورخ 7 آذر ماه 1400 روز یک شنبه در آموزشگاه جلسه ای در خصوص آزمون های گزینه دو صورت پذیرفت .مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام ) جناب آقای کنعانی به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه و جناب آقای سلیمانی مسئول محترم گزینه تربت حیدریه به دبیرستان تشریف آوردند این جلسه با حضور مدیریت محترم آموزشگاه خانم افشار ،معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم آموزشگاه خانم دکتر بزمی آغاز گردید .

در طی این جلسه در خصوص نتایج مرحله اول آزمون گزینه دو که دانش آموزان عزیز آموزشگاه شرکت نموده بودند به بحث و گفتگو پرداختند و در خصوص برنامه آتی برای موفقیت روز افزون دانش آموزان عزیز تصمیم گیری و از دانش آموز برتر این آزمون خانم محدثه سلیمانی تقدیر صورت پذیرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20