جلسه ای با حضور تمامی دانش آموزان عزیز برگزار گردید

در مورخ 14 فروردین ماه 1401 روز یکشنبه راس ساعت 9 دانش آموزان عزیز آموزشگاه به حیاط آموزشگاه فراخوانی شدند و در صفهای منظمی که با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی برگزار گردید قرار گرفته و پس از آن معاون محترم آموزشی آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی سال جدید را به این عزیزان تبریک آرزوی سالی پر از موفقیت نمودند و پس از آن مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری با عرض سلام و تبریک سال جدید در خصوص نحوه برگزاری کلاسها با این عزیزان به گفتگو پرداختند و در پایان برای این عزیزان آرزوی موفقیت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20