ثبت نمرات در سامانه مدارس هوشمند

از مورخ 26 اردیبهشت ماه 1400 سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری با همکاری معاون محترم آموزشی آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی نمرات مستمر و پایانی نوبت اول تمامی پایه ها و رشته ها به را در سامانه مدارس هوشمند جهت استفاده دانش آموزان عزیز از این فرمت کارنامه با نمودار های خاص که به دانش آموزان جهت یافتن نقاط قوت و ضعف خود کمک می نماید ثبت نمودند و یوزر و پس دانش آموزان را جهت استفاده از امکانات این سامانه در اختیارشان قرار دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20