توزیع کارنامه ها

در مورخ 9 تیر ماه 99 روز دوشنبه طی ارسال پیامک به اولیای محترم و با رعایت پروتکل های بهداشتی اطلاع رسانی گردید که در مورخ 11 تیر ماه اولیای عزیز دانش آموزان پایه دهم و 14 تیر ماه اولیای محترم پایه یازدهم به آموزشگاه تشریف بیاورند.

در بازه های اعلام اولیای گرامی به همراه فرزندان خود با رعایت بهداشت و با همراه داشتن ماسک به صورت ، به آموزشگاه تشریف آوردند و سرکار خانم فضلعلی معاون محترم انضباطی آموزشگاه طی اعلام راهنمایی ها و مشاورات لازم جهت استفاده از این دوره تعطیلات برای مطالعه و راهنمایی جهت رفع نقاط ضعف دانش آموزان کارنامه ها را تحویل اولیای گرامی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20