تهیه کلیپ معرفی دبیران آموزشگاه

در مورخ 10 شهریور ماه 99 روز دوشنبه مربی محترم آموزشگاه سرکار خانم مرادی جهت آشنایی دانش آموزان عزیز با دبیران محترم آموزشگاه کلیپ معرفی از این عزیزان به دانش آموزان عزیز تهیه نمودند تا دانش آموزان قدیمی با دبیران جدیدی و دانش آموزان جدید با تمامی دبیران آشنا گردند و در انتها کلیپ های تهیه شده در کانال پرورشی سروش آموزشگاه ارائه خواهد شد . در این روز کلیپ از دبیران محترم سرکار خانم مولوی دبیر محترم زیست شناسی ,سرکار خانم حداد دبیر محترم عربی ، سرکار خانم طباطبایی دبیر محترم فلسفه و با دیگر دبیران برای روز های آتی ایشان جهت تهیه کلیپ هماهنگی های لازم را نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20