تقدیر شورای دانش آموزی و برگزاری اردوی ویژه دبیران جهت روز معلم

در مورخ 11 اردیبهشت ماه 98 روز جمعه با همکاری تمامی همکاران کادر جهت برگزاری اردوی روز شنبه دبیران و همکاران به مناسبت روز معلم تمامی تدارکات لازم برای پذیرایی و برگزاری این اردو انجام پذیرفت.

در مورخ 15 اردیبهشت ماه 98 روز شنبه  قبل از اردوی دبیران محترم اعضای محترم شورای دانش آموزی به دفتر آموزشگاه آمدند و ضمن تقدیر از دبیران محترم و پرسنل محترم کادر به مناسبت هفته معلم هدایایی به تک تک دبیران و پرسنل کادر اهدا و به مدیریت محترم آموزشگاه تابلویی جهت یاد بود اهدا کردند و در پایان با شیرینی از تمامی دبیران پذیرایی نمودند. و به همین مناسبت راس ساعت 15:30 تمامی دبیران و همکاران محترم آموزشگاه در دفتر آموزشگاه حضور به عمل آوردند و در اردوی ویژه روز معلم که در باغی در روستای صنوبر برگزار گردید شرکت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20