تقدیر از دانش آموزان برتر

هر کسی برای رسیدن به هدف و آرزوی خود نیازمند راهنماست، تا در طول مسیر او را همراهی کند . توفیق الهی بهترین راهبری است که انسان را به سوی خوبیها و کارهای خدا پسندانه رهبری می کند . به فرمایش حضرت علی علیه السلام: «لا قائد خیر من التوفیق ; راهنمایی بهتر از توفیق وجود ندارد .»

در مورخ 19 آبان ماه 97 روز شنبه سرکار خانم امامی فر معاون محترم پرورشی و مشاور محترم آموزشگاه به همراه سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی دانش آموزان برتر تمامی رشته ها و پایه ها را پس از بررسی کارنامه دانش آموزان مشخص نمودند و در تابلوی آموزشی نام این دانش آموزان عزیز را نصب نمودند.

و مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری با همکاری مسئول محترم مالی سرکار خانم واحدی هدایایی جهت تقدیر از دانش آموزان برتر آزمون گزینه دو تهیه نمودند و در برنامه صبحگاه از این عزیزان به پاس تلاش و کوشش فراوانشان تقدیر نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20