تشریح قلب و آشنایی با قسمت های مختلف آن

قلب

عضو اصلی دستگاه گردش خون است و عبارت از یک پمپ ماهیچه ای است که در حفره ی قفسه سینه ، در یک پرده ی دو لایه به نام آبشامه قلب (پریکارد ) قرار دارد . این پرده قلب را از بقیه ی اعضای داخلی سینه جدا می کند . شش ها ، قلب را در بر می گیرند . قلب ، مخروطی شکل است به طوری که قاعده ی آن از دهلیز ها و تنگه ی رگ های بزرگ تشکیل شده است و در بالا و جلوی قفسه سینه قرار دارد. راس قلب عقب به طرف پایین و کمی به سمت چپ تمایل دارد . قلب ، تقریبا در زیر دنده سوم تا ششم جای دارد . به طوری که سه پنجم آن به طرف چپ کشیده شده است .

در روز چهارشنبه مورخ 7 دی ماه 1401 ، دانش آموزان پایه دهم تجربی پس از فراگیری مطالب و توضیحات ارائه شده توسط دبیر محترم زیست شناسی سرکار خانم سعیدی به تشریح اجزای قلب پرداختند و با قسمت های مختلف این عضو اصلی بدن آشنا شدند . در این کلاس تشریح ، دانش آموزان به صورت عینی و ملموس نسبت به این موارد آشنایی کامل پیدا کردند .

تشخیص سطح پشتی و شکمی قلب گاو ، تشخیص سرخرگ و سیاهرگ های قلبی ، مشاهده مدخل عروق کرونر در آئورت ، مشاهده بخش های داخلی قلب شامل دهلیز ها و بطن ها و دریچه های قلبی .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20