تزیین آموزشگاه به مناسبت رحلت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و شهادت امام رضا (علیه السلام)

محمد صلی الله علیه و آله همواره زنده است. آسمان و زمین، و خدا و بشر قطع شده، ولی حضرت رسول صلی الله علیه و آله همیشه زنده است؛ در اذانی که مؤذّن فریاد یادگار بزرگ خداوند، رسول خدا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ، که بر او هزاران درود باد. پیامبر حق بود که طاغوت زمانه ما نیز در هم شکست و به برکت راهبری مردی از خاندان رسول صلی الله علیه و آله و همت در بیان فضیلت صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و آل او، روایات فراوانی وارد شده است که به توجه به حال کشاورزان در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله کشاورزی در فرهنگ دینی از اهمیت بسیار برخوردار است. یکی از وصایای رسول اکرم صلی الله علیه و آله به زمامداران جامعه اسلامی، توجه به حال کشاورزان بود. پیامبران بزرگ الهی، از جمله خاتم ایشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ، در فرصت های مختلف به این کار «این است محمد صلی الله علیه و آله ، بزرگ ترین بزرگان دنیا. پیامبر صلی الله علیه و آله و رفق و مدارا از اصولی است که در سیره اجتماعی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) اهمیت بسیاری دارد و مایه قوام و دوام مناسبات سیرت محمد صلی الله علیه و آله بدون شک آنچه رسول گرامی اسلام را یگانه می کرد سیرت آن فرزانه تاریخ بود.

در مورخ 23 مهر ماه 99 روز چهارشنبه معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی به مناسبت رحلت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و شهادت امام رضا (علیه السلام) دفتر و سالن آموزشگاه را آذین نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20