تجهیز کلاسهای آموزشگاه جهت دانش آموزان حضوری برای شرکت در کلاسهای مجازی

از مورخ 11 بهمن ماه 99 روز شنبه کلاس دهم تجربی 1 آموزشگاه جهت برگزاری کلاس مجازی برای دانش آموزان حضوری پایه دوازدهم تجربی تجهیز گردید و دانش آموزان عزیز با حضور در این کلاس در کلاسهای مجازی خود که به طور مثال می توان از کلاسهای شیمی با خانم پیروزی، زیست خانم ها مولوی و ملکیان که به وسیله پروژکتور بر روی پرده پخش می گردد شرکت نمودند. این پروژه مورد استقبال این عزیز قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20