تجهیزات کلاسها آماده سازی گردید

از مورخ 13 شهریور ماه 1401 روز یک شنبه در راستای پروژه ی مهر سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری آموزشگاه با همکاری سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم کلاسهای درسی را جهت شروع سال تحصیلی 1402-1401 به تجهیزات روز مجهز نمودند تا دانش آموزان عزیز در سال جدید بدون دغدغه از بهترین امکانات آموزشی استفاده نمایند .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20