تبریک مسئولین به مناسبت هفته غیر انتفاعی و آذین آموزشگاه

در مورخ 11 آذر ماه 98 روز دوشنبه سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی دفتر آموزشگاه را به مناسبت هفته مدارس غیر دولتی آذین نمودند.

در مورخ 16 آذر ماه 98 روز یک شنبه مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به همراه معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه سرکار خانم تربتی نیا به مناسبت هفته مدارس غیر انتفاعی به آموزشگاه تشریف آوردند و این روز را به دبیران گرامی و همکاران محترم کادر تبریک و برای این عزیزان آرزوی سالی پر برکت نمودند.

پس از آن جناب آقای قرائی مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش تربیت حیدریه به همراه سرکار خانم صباغیان معاون محترم پشتیبانی , کارشناس محترم مدارس غیر انتفاعی جناب آقای حیدری و دیگر کارشناسان محترم به آموزشگاه تشریف آوردند و این روز را به دبیران گرامی و همکاران محترم کادر تبریک و برای این عزیزان آرزوی موفقیت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 14/20