برگزار آزمون شبه نهایی

در مورخ 16 اسفند ماه 99 روز شنبه سرکار خانم اسحاق زاده با نظارت معاون محترم آموزشی آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی با رعایت پروتکل های بهداشتی فضای سالن و نماز خانه آموزشگاه جهت برگزاری آزمون شبه نهائی آماده سازی گردید در ابتدای ورود سرکار خانم نورالهیان با تب سنج دمای دانش آموزان عزیز برای حفظ پروتکل های بهداشتی مورد سنجش قرار دادند و با حفظ فاصله اجتماعی دانش آموزان به صندلی های خود راهنمایی شدند . این آزمون راس ساعت 10 با درس ریاضی با حضور اکثریت دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی آغاز گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20