برگزاری یلدای مهربانی

آگاه باشید که خدا در هیچ جا ، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد ، کودکانی همه امید ، امید به فردا های روشن ، چشم به راه قلبی مهربان … بیا دستی باشیم که روزنه های نور را در دل تاریکی نقش می زند … شاید امروز ، آرزوی نیلوفری فردایمان را روشن کند …در روز شنبه مورخ 3 دی ماه 1401 مدیریت محترم آموزشگاه به همراه دبیران و همچنین اولیای دانش آموزان به مناسبت یلدا هدایای یلدایی برای تعدادی از مدارس محروم تهیه و ارسال نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20