برگزاری دومین جلسه اجرای طرح توانمندی همزمان ویژه کارکنان

در روز سه شنبه 29 آذرماه 1401 دومین جلسه از توانمندی همزمان ویژه کارکنان در محل آموزشگاه برگزار شد . این جلسات با هدف پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی توسط مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم دکتر بزمی برگزار شد . موضوعات مورد بحث در این جلسه عبارتند از :

  • شناخت اعتیاد و رفتارهای پرخطر در بین کودکان و نوجوانان
  • مهارت های ارتباط موثر با دانش آموزان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20