برگزاری جلسه ویژه معاونین فناوری

در مورخ 7 شهریور ماه 1400 پیرو جلسه ای که در دفتر موسسه امام حسین ( علیه السلام) با حضور مسئول محترم موسسه جناب آقای کنعانی ،جناب آقای هاشم زاده ، معاونین فناوری مدارس امام حسین ( علیه السلام) در مورد تهیه بهترین امکانات و تجهیزات برای شروع سال جدید به بحث و گفتگو پرداختند تا دانش آموزان عزیز از بهترین امکانت روز برای تدریس مجازی و نیمه حضوری برخوردار باشند و در انتهای جلسه برای هر مدرسه لیست تجهیزات مورد نیاز تهیه تا در اسرع وقت تهیه گردد و با پذیرایی جلسه به اتمام رسید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20