برگزاری جلسه جهت حضور شدن کلاسهای درسی

در مورخ 11 مهر ماه 1400 روز یکشنبه جلسه ای با حضور جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین ( علیه السلام ) ، سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه , مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی برگزار گردید که در خصوص نحوه برگزاری کلاس های حضوری پایه دهم و یازدهم تمامی رشته ها تصمیم گیری صورت پذیرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20