برگزاری جلسه با نمایندگان کلاس ها

به منظور هماهنگی و ایجاد نظم و آرامش بیشتر در کلاس ها جلسه ای در روز دوشنبه مورخه 21 آذر ماه 1401 با حضور نمایندگان کلاس ها توسط مدیریت محترم آموزشگاه مدرسه در محل دفتر آموزشگاه برگزار گردید . در این جلسه مدیریت محترم ضمن تشکر از زحمات نمایندگان تعامل و همکاری بیشتر این عزیزان با دفتر اموزشگاه را خواستار شدند . و همچنین شرحی از وظایف و مسئولیت های نمایندگان را برای دانش آموزان بازگو کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20