برگزاری جلسه اولیاء و مربیان

در مورخ 4 آذر ماه 98 روز دوشنبه راس ساعت 4 مربیان و اولیاء محترم به آموزشگاه تشریف آوردند و طی برگزاری اولین جلسه مستقیم اولیاء و مربیان ,اولیا محترم به صورت انفرادی با دبیران محترم فرزندان خود در خصوص نقاط ضعف و قوت دانش آموز عزیز صحبت و اولیاء محترم در خصوص راهکارهای موفقیت روز افزون فرزند خود از دبیران گرامی سوال پرسیدند

و در همین راستا معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی با همکاری مسئول محترم مالی سرکار خانم واحدی کارنامه های مستمر آبان ماه را تحویل اولیاء گرامی دادند و در خصوص نقاط ضعف و قوت دانش آموزان با اولیاء گرامی شان به گفتگو پرداختند و از عزیزان پذیرایی صورت پذیرفت.

 و در انتها سرکار خانم فضلعلی با همکاری معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی لیست نفرات برگزیده امتحانات مستمر آبان ماه آماده سازی و جهت اطلاع دانش آموزان عزیز و دبیران محترم در تابلوی پرورشی نصب گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20