برگزاری جلسه آموزشی

در مورخ 3 اسفند ماه 99 روز یک شنبه مسئول محترم موسسه آموزشی و پرورشی امام حسین( علیه السلام) جناب آقای کنعانی به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با همکاران محترم آموزشی سرکار خانم های صابری ، بهشتی ، خالق پناه و… مدیریت محترم سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی درباره برنامه های آتی تحصیلی و سال آینده تصمیم گیری های لازم را اخذ نمودند تا بهترین امکانات و روشهای آموزشی جهت موفقیت روز افزون دانش آموزان عزیز تهیه گردد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20